ስልታዊ መረጃዎች ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ አስተዋፅዖ ሊያበረክቱ የሚችሉ እና/ወይም የወደፊት ኩነተቶች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ክስተቶችን ያካትታል።