የጦርነት ኩነቶች ጥቃት ለመፈፀም አቅም ያላቸውን ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ታጣቂ ቡድኖችን ያካትታል።